หลายครั้งที่วัน ๆ หนึ่งเราทำงานไม่ทัน ไม่ใช่เพราะเรามีเวลาน้อย หรือเวลาไม่พอ เราทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมง แต่เราเองต่างหากที่เสียเวลาไปสิ่งที่ไม่มีประโยชน์

 

“เวลา” เป็นสิ่งที่ไม่ไม่เห็น แต่เรียกได้ว่า มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเรา เราสามารถซื้อเวลาได้ แต่มูลค่าของเวลามักมีราคาสูงเสมอ ในขณะเดียวกัน เราก็สามารถใช้เวลาที่ได้มาแบบฟรี ๆ กันทุกคนให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

 

ผู้เขียนเป็นนักพูดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเวลาและการจัดการชีวิต มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และหนังสือของเขายังขายดีกว่า 5 ล้านเล่ม รวมทั้งยัง แปลและตีพิมพ์ไปกว่า 40 ภาษาทั่วโลก น่าสนใจทีเดียว

 

ในหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงวิธีการบริหารจัดการเวลา แบบสั้น ๆ แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ

 

  1. ทบทวนการใช้เวลา และจับโจรที่ขโมยเวลาของเรา ว่าเราเสียเวลาไปจากเรื่องอะไร
  2. ตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ โดยกำหนดเป้าหมายเป็น 2 ระยะคือ ระยะยาว และระยะสั้น และใช้กฏของพาเรโท มาช่วยในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ถึงเป้าหมายได้ดีขึ้น
  3. แนะนำหลักวิธีการวางแผนเวลา ด้วยวิธีการ ALPEN ที่มี 5 ขั้นตอนแบบสั้น ๆ เพื่อให้เราใช้เวลาให้คุ้มค่าในแต่ละวัน
  4. ฝึกการจัดลำดับความสำคัญของงาน ด้วยวิธีการ ABC เพื่อแบ่งประเภทความสำคัญของงาน ว่างานไหนควรทำด้วยตัวเอง งานไหนควรกระจายงานหรือให้คนอื่นช่วย และงานไหนมีความสำคัญน้อยแต่เปลืองเวลา
  5. เป็นเรื่องการจัดระเบียบการทำงาน โดยจะมีกราฟข้อมูลเชิงสถิติสั้น ๆ ง่าย ๆ มาให้ดู เพื่อให้เรารู้ว่า ควรวางแผนการใช้เวลาในการทำงานอย่างไร

 

หนังสือเล่มนี้ สั้นๆ ไม่ถึงร้อยหน้า อ่านจบในไม่ถึง 1 ชั่วโมง แต่ก็สามารถเอาไปต่อยอดใช้ในการทำงานจริงได้ สำหรับใครที่ไม่อยากอ่านยาว ๆ แบบเล่มหนา ๆ น้ำท่วมทุ่ง ผมแนะนำเล่มนี้เลย อ่านชั่วโมงเดียวจบจริง ๆ แล้วนำหลักการ และวิธีการไปประยุกต์ใช้ ประสิทธิภาพในการบริหารเวลาในการทำงาน ดีขึ้นแน่นอน

 

“เวลาที่เรามีอยู่นั้น ไม่ได้น้อย แต่มีเวลาจำนวนมากต่างหากที่เราสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์”

By Lucius Annaeus Seneca

ผู้เขียน Lothar Seiwert

ผู้แปลและเรียบเรียง ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ

อยากอ่านเล่มนี้ หรือดูสารบัญเพิ่มเติม

 

 

ร่วมแสดงความเห็น
[Total: 3    Average: 4.7/5]