หลอดลมโป่งพอง หรือ bronchiectasis คือ หลอดลมโป่งพองหรือ bronchiectasis เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยทำให้เกิดการขยายของหลอดลมที่เป็นโพรง หรือที่เรียกว่า bronchi ซึ่งจะทำให้เกิดการคัดหลั่งเสมหะและเนื้อเยื่อที่เสียหายจากการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น โรคนี้อาจเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงของชีวิต แต่มักพบมากที่สุดในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคเรื้อรังทางเดินหายใจหรือเคยติดเชื้อทางเดินหายใจมาก่อน อาการของโรคนี้สามารถเป็นเช่น ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะมาก หายใจเหนื่อย หายใจเสียงดัง ปวดที่หน้าอก หรือไข้สูงขึ้น การรักษาโรคนี้จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค แต่ส่วนใหญ่จะรวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมอาการและป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจเพิ่มเติม อาการของโรคหลอดลมโป่งพอง หรือ bronchiectasis อาการของโรคหลอดลมโป่งพองหรือ bronchiectasis อาจแตกต่างไปตามความรุนแรงของโรคและบุคคลแต่ละคน อาการที่พบบ่อยสำหรับโรคนี้ได้แก่ ไอมีเสมหะหรือเลือด หรือไอเป็นเสียงดัง หายใจเหนื่อยหรือหายใจไม่สะดวก ปวดที่หน้าอก ไข้สูง น้ำหนักลด ปัสสาวะสีเขียวหรือน้ำตาล ภาวะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นซ้ำๆ โรคหลอดลมโป่งพองมีความเสี่ยงสูงกับการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดบวม ปอดหลอดและหลอดลมอักเสบ อาการดังกล่าวอาจจะรุนแรงขึ้นเมื่อโรคเข้าสู่สถานะระบบภูมิคุ้มกันลดลง หากมีอาการข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม โดยการรักษาโรคหลอดลมโป่งพองจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคและความรุนแรงของอาการ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมอาการและป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจเพิ่มเติม การฝอยเสมหะออกจากปอดด้วยการกดบริเวณหลัง หรือการผ่าตัดหลอดลมเพื่อเอาเนื้อเยื่อที่เสียหายออกได้ด้วย สาเหตุของโรคหลอดลมโป่งพอง หรือ bronchiectasis สาเหตุของโรคหลอดลมโป่งพองหรือ bronchiectasis อาจเกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น จากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ (pneumonia)…